KEPENTINGAN SIFAT-SIFAT TERPUJI (MAHMUDAH) BAGI MENINGKATKAN KESEDARAN PEMBAYAR ZAKAT DALAM KALANGAN USAHAWAN SOSIAL DI MALAYSIA

KEPENTINGAN SIFAT-SIFAT TERPUJI (MAHMUDAH) BAGI MENINGKATKAN KESEDARAN PEMBAYAR ZAKAT DALAM KALANGAN USAHAWAN SOSIAL DI MALAYSIA 

Link Rujukan : KLIK (Bab 9)

Rujukan/Citation : 

Abd Muin, M.A, Shuib, M.S, Che Omar, A, Mustaffa, M.F, Saad, MS. (2021). Kepentingan Sifat-Sifat Terpuji (Mahmudah) Bagi Meningkatkan Kesedaran Pembayar Zakat Dalam Kalangan Usahawan Sosial Di Malaysia Bab 9 Dalam Buku Dimensi Zakat di Malaysia PPZ-MWIP-APIUM : Petaling Jaya, Muka Surat 163-195

MOHD ADIB ABD MUIN MOHD SOLLEHUDIN SHUIB, AZIZAH CHE OMAR, MOHD FAISAL MUSTAFFA, MOHD SURAIDI SAAD 

ABSTRAK 

Sifat-sifat terpuji (mahmudah) merupakan sifat yang perlu ada dalam diri setiap manusia kerana sifat-sifat terpuji (mahmudah) ini mendorong seseorang usahawan sosial untuk melakukan amal ibadat dan seterusnya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan menghayati sifat-sifat terpuji (mahmudah) yang dirangka oleh Imam al-Ghazali ini maka usahawan sosial akan timbul satu kesedaran dalam diri tentang akhlak yang baik berdasarkan al-Quran dan as- Sunnah dan dilakukan secara berterusan (istiqomah) sehingga menjadi satu tabiat dan dapat menghindarkan diri daripada sifat-sifat terkeji (mazmumah) dalam setiap aktiviti kehidupan yang dilakukan terutama dalam bidang keusahawanan dan perniagaan. Objektif kajian ini adalah melihat kepentingan sifat-sifat terpuji (mahmudah) bagi meningkatkan kesedaran pembayar zakat dikalangan usahawan sosial di Malaysia. Kaedah penyelidikan yang digunakan adalah bersifat kualitatif iaitu pendekatan kajian perpustakaan dan kajian lapangan dengan membuat temu bual ke atas sembilan orang informan yang terlibat dalam bidang keusahawanan dan perniagaan di Malaysia. Data akan diolah dan dianalisis berdasarkan pendekatan analisis kandungan yang sesuai dengan skop dan tema kajian. Hasil kajian mendapati bahawa kesemua sifat-sifat terpuji (mahmudah) iaitu taubat, takut kepada Allah SWT, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, kasih sayang, redha dan mengingati mati dapat meningkatkan kesedaran usahawan sosial untuk membayar zakat setiap tahun tanpa gagal di masa hadapan. 

Kata kunci: Kepentingan, Sifat-Sifat Terpuji (Mahmudah), Kesedaran, Zakat, Usahawan Sosial 

Posted in Artikel | Tinggalkan komen

Merintis Jalan Untuk Membina Masa Depan

“Nak tanya bidang apa ya sekarang yang mudah dapat kerja?”, tanya seorang teman beberapa hari lepas.

Sukar untuk memberikan jawapan.

Sudah pastilah, dalam keadaan kecelaruan suasana semasa menyebabkan sukar untuk membuat jangkaan bidang pengajian apakah yang mampu menjamin peluang pekerjaan selain daripada memasuki Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) atau pun mendapat tempat dalam bidang kritikal dengan tajaan dan jaminan pekerjaan.

Jika keputusan biasa-biasa, maka sasaran untuk mendapat pekerjaan itu bukanlah suatu yang mudah. Tambahan pula, dunia sedang berada dalam fasa transisi perubahan kepada ekonomi berasaskan kepada digital.

Hal ini sudah tentulah meminimakan penggunaan tenaga buruh dalam kalangan manusia dan digantikan dengan robot.

Jika sebelum ini manusia yang mengisi bidang pekerjaan samaada sebagai buruh berkemahiran tinggi atau rendah, teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligent – AI) mungkin akan mengubah situasi ini.

Jika robot dahulunya dianggap sebagai modal dalam aktiviti ekonomi, tidak mustahil di atas faktor perkembangsan masa dan teknologi, robot akan mengisi sektor pengeluaran sebagai “buruh”.

Jika perkara ini benar-benar berlaku dalam skala yang besar, sudah tentulah ianya akan memberikan impak yang cukup besar kepada kita pada masa akan datang. 

Generasi masa hadapan yang tidak mempunyai kemahiran yang tinggi, sudah pastilah akan berhadapan dengan masalah sukar untuk mencipta peluang pekerjaan.

Tidak seperti dahulu, sebaik sahaja keluar akan pasti ada sahaja pekerjaan yang sedang menanti. Tetapi generasi hari ini, perlu lebih kreatif dan inovasi disebabkan desakan semasa yang memaksa mereka sendiri mencipta peluang-peluang baharu pendapatan.

Kewujudan sumber atau peluang pekerjaan yang terhad dalam keadaan permintaan yang tidak terhad atau semakin meningkat dari semasa ke semasa ini, sudah pastilah membawa kepada masalah sosio ekonomi masyarakat iaitu wujudnya kekurangan peluang pekerjaan, pilihan yang terbatas serta wujudnya kos lepas yang perlu dipertimbangkan.

Peralihan teknologi daripada penggunaan kereta kuda kepada kereta berasaskan enjin menyaksikan jutaan manusia kehilangan pekerjaan ketikan berlakunya revolusi perindustrian di eropah. Penjinak kuda, pembuat koc kereta kuda, pembuat tayar kereta kuda, pelana dan sektor rantaian yang menyumbang kepada pembuatan koc kereta kuda dan penjagaan kuda terjejas teruk dan dianggarkan lebih sejuta orang kehilangan pekerjaan pada ketika itu.

Beralih daripada penjagaan dan pembuatan kereta kuda kepada kereta berasaskan enjin, maka generasi yang datang selepas itu mula mempelajari dan menguasai hal-hal yang berkaitan bermulalah daripada sekecil-kecil perkara membasuh kereta, menukar tayar sehinggalah kepada peringkat tertinggi iaitu melibatkan teknologi kejuruteraan pembuatan kenderaan.

Dunia semakin mencabar, gunakanlah peluang sebaiknya untuk membina kompetensi diri bagi survival masa depan yang mencabar.

Dr Faisal Mustaffa 

Jitra, Kedah

Posted in Artikel | Tinggalkan komen